کمیته داوران

کمیته داوران

مسعود نکونام حقوق دانشگاه ازاد
مینو سلیمی باهر مدیریت بازرگانی بین الملل مدرس دانشگاهاهی پیام نور و غیرانتفاعی
عارف بهروز اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
هاشم طالبی مدیریت مجتمع آموزش عالی گناباد
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
محمّدمهدی داداشی چکان فقه و حقوق جزا دانشگاه پیام نور مراغه
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمدعلی صادقی تکیه حقوق جاهد
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی _بازاریابی موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
بهنام ابراهیمی   -
علی عليزاده حسابداري موسسه آموزشی آل طه
محسن بیگ زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
علیرضا شیرمحمدی مدیریت دانشگاه پیام نور
غلامرضا تیزفهم فرد مدیریت تامین اجتماعی
بهنام مرادخانی ملال حسابداری موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان
جعفر احمدزاده حقوق جزا و جرم شناسی is دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز جعفر احمدزاده
حسن رشیدی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور
عبدالمحمد مهدوی   تهران
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت بازرگانی پارک علم و فناوری استان خوزستان
مجتبی کاظمی مدیریت آموزش دانشگاه پیام نور
امین امانی مدیریت ورزشی دانشگاه دولتی بجنورد
شهریار مرزبان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد _ مرکز شیراز
علی مقدم کشاورزی مدرس دانشگاه پیام نور دره شهر
فرزاد اسفندیاری علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور ایلام
محسن عماری حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمد مهدی اشرفیان رهقی مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی پژوهشکده بازرگانی ایران
کریم شاطری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
حسن غفاری مدیریت دانشگاه آزاد تربت حیدریه
سهيل ذوالفقاري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی خوبیان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
فاطمه زرگران خوزانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
والا صالح مهندسی برق-مخابرات بهبودرایان-مدیر اکادمی رایان
اکرم حافظی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان
محمد سروستانی حقوق خصوصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری وزارت کشور- وزارت علوم
فرشاد زارعی مجد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
فرشاد زارعی مجد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
مریم سقایی حقوق جزا و جرم شناسی طنین نوین عدالت جاهد
مهدی مددی حقوق خصوصی دانشگاه کاشان
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر محمد نوروزی حسابداری دانشگاه شمس گنبدکاووس
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی- منابع انسانی مدرس دانشگاه
سید مهدی جوکار فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج
منصور غریب پور فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
اسماعیل امیری حسابداری دانشگاه مازنداران- بابلسر
مریم احمدی حقوق خصوصی ازاد دامغان
حمیدرضا نژادلر مدیریت دولتی مدرس دانشگاه
نیما نژاد مدیریت دانشگاه تهران- پردیس فارابی
هیراد مخیری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی
شیما شفیعی مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی
فاطمه جامعی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق
مهدی نبی پور افروزی مالی- مهندسی مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر سید محسن رضوی اصل فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
مصطفی ملکی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور یزد
حسن شریف نیا حقوق دانشگاه ازاد
حسن خداوردی حقوق دانشگاه ازاد
بتول سبزعلی پور آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
رحیم rahim.pouri1367@gmail.com جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
سحر علیان مهندسی ایمنی راه و ترابری - سیستم اطلاعات مکانی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر