كميته علمي و داوران

كميته علمي و داوران

دكتر سيدمحمدرضا موسوي فرد رئيس موسسه حقوقي جاهد

دكتر مريم سقايي عضو هيئت علمي دانشگاه
دكتر ياسر انصاري عضو هيئت علمي دانشگاه

دكتر صابر حبيبي سوادكوهي عضو هيئت علمي دانشگاه

نام و نام خانوادگي  تخصص
بهنام ابراهیمی  
مسعود نکونام حقوق
حامد شاکریان مدیریت صنعتی
دکتر محمد نوروزی حسابداری
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت بازرگانی
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی- منابع انسانی
مجتبی کاظمی مدیریت آموزش
اميرعلي عليزاده حسابداري
مینو سلیمی باهر مدیریت بازرگانی بین الملل
عارف بهروز اقتصاد
امین امانی مدیریت ورزشی
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری
هاشم طالبی مدیریت
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی
شهریار مرزبان مدیریت صنعتی
محسن بیگ زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی
علیرضا شیرمحمدی مدیریت
فرشاد زارعی مجد حسابداری
علی مقدم کشاورزی
مصطفی ملکی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فرزاد اسفندیاری علوم قرآن و حدیث
محسن عماری حقوق بین الملل
سید مهدی جوکار فقه و مبانی حقوق
محمّدمهدی داداشی چکان فقه و حقوق جزا