دانشگاه تهران محل برگزاري همايش

دانشگاه تهران محل برگزاري همايش

نشانی محل برگزاری: تهران.م انقلاب. خ انقلاب اسلامي. خ 16 آذر. دانشگاه تهران.  كتابخانه مركزي دانشگاه تهران. تالار علامه اميني