ارسال پاورپوینت سخنرانی
1400/03/16

به اطلاع پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی می رساند که حداکثر تا ساعت 24 روز سه شنبه 25 خردادماه 1400 نسبت به تکمیل و ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی به خط واتساپ  09054835293 اقدام نمایند.