سخنرانی دکتر موسوی فرد
1399/08/25

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد با عنوان" بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی" سخنرانی خواهند داشت.