عضویت در کانال تلگرامی
كميته علمي

كميته علمي
دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي و رئيس دبيرخانه بین المللی كنفرانس ها
دكتر امين حكيم  استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
دكتر حسين تاج آبادي رئيس انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران
دکتر اکرم احمدی معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر- دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر صدیقه خورشید عضو هیئت علمی دانشگاه قم
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب
دکتر حسین رحیمی کلور عضو هیئت علمی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد باشکوه اجیرلو عضو هیئت علمی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
احمد حافظی مدرس دانشگاه جامع علمی کابردی

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دكتر سيدمحمدرضا موسوي فرد رئيس موسسه حقوقي جاهد