عضویت در کانال تلگرامی
لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول با تعرفه دانشجویی و فرهنگیان 3,900,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول ملي اساتيد، كاركنان و ساير افراد 4,200,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول بين المللي با تعرفه دانشجويي 3,500,000 ریال 2,900,000 ریال ثبت نام
مقاله اول بين المللي اساتيد، كاركنان و ساير افراد 4,100,000 ریال 2,900,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویان و فرهنگيان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت در همایش 4,000,000 ریال 2,900,000 ریال ثبت نام
شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت در همایش 6,000,000 ریال 2,900,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
نمايه در SID 2,500,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID براي هر مقاله 3,900,000 ریال ثبت نام
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت 5,000,000 ریال ثبت نام
هزينه پست مدارك شامل گواهي نامه ها و سي دي مجموعه مقالات كنفرانس 450,000 ریال ثبت نام
نمایه مقاله در سایت مرجع دانش CIVILICA 0 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) بازای هر گواهی 1,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اضافي بين المللي 2,900,000 ریال ثبت نام
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) 900,000 ریال ثبت نام
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی 900,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal 4,000,000 ریال ثبت نام
مقاله ملی دوم به بعد 2,900,000 ریال ثبت نام
تندیس کنفرانس بازای هر تندیس 750,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
مقاله نويسي علمي با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/03/11 ثبت نام
كارگاه آموزشي SPSS دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/03/13 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/03/12 ثبت نام