فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
اعلام آمادگي براي سخنراني
1398/03/31
اعلام آمادگي براي سخنراني

از آنجايي كه برنامه اجرايي روز همايش در دست تدوين مي باشد، پژوهشگران و نويسندگان محترم مقالات مي توانند درخواست تمايل خود براي سخنراني و يا ارايه پوستر در روز را همايش به خط تلگرام 09054835293 اعلام نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد.