فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
فقط 4 روز فرصت باقي است!
1398/04/01
فقط 4 روز فرصت باقي است!

براي ثبت نام و ارسال مقاله به " اولين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق" فقط 2 روز فرصت باقي است! ساعت 24 ششم تيرماه 1398 آخرين مهلت ثبت نام و ارسال مقاله مي باشد.