فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
لوح تقدیر سخنرانی........
1401/03/20
لوح تقدیر سخنرانی........

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی تقدیم و همراه گواهی نامه و سی دی مجموعه مقالات به نشانی پستی افراد مزبور ارسال می شود.