فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
1398/05/08
دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود مراتب حمايت علمي و معنوي خود را از دومين كنفرانس بين المللي  و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق اعلام كرد.