فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
SID

مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي كشور مراتب حمايت علمي و معنوي خود را از دومين كنفرانس بين المللي  و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق اعلام كرد.