فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
دانشگاه قم
1398/06/11
دانشگاه قم

دانشگاه قم به جمع مشاركت كنندگان در كنفرانس پيوست و سركار خانم دكتر صديقه خورشيد را به عنوان عضو كميته علمي كنفرانس معرفي نمود.