فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
تمدید مهلت ارسال مقالات
1399/04/29
تمدید مهلت ارسال مقالات

نظر به درخواست های مکرر پژوهشگران ارجمند، شورای سیاستگذاری کنفرانس با تمدید مهلت ارسال مقالات تا پایان روز پنجشنبه 2 مرداد 1399 موافقت کرد. لطفا در ثبت نام و ارسال مقالات خود تسریع نموده و آن را به پایان موعد ارسال مقالات موکول نفرمایید.