فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
دعوت به ارسال مقاله دانشگاهیان به کنفرانس
1399/05/07
دعوت به ارسال مقاله دانشگاهیان به کنفرانس

تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود امضاء و مبادله شد. دبیرخانه کنفرانس آماده پذیرش مقالات اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور بویژه دانشگاه شاهرود می باشد. واتساپ پشتیبانی 09054835293 تلفن 02144861157