فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
نحوه مشارکت دانشگاهها و انجمن های علمی
1399/05/21

دانشگاهها و مجامع علمی در صورت تمایل به مشارکت در کنفرانس می توانند بین یک تا سه نفر از اعضای هیئت علمی خود را به عنوان عضو کمیته علمی معرفی و استفاده از لوگوی خود را در اسناد کنفرانس مجاز اعلام نمایند. تلفن هماهنگی 02144861157 واتساپ 09054835293