فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universa
1399/05/29
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universa

به اطلاع متقاضیان محترم دریافت گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal مقالات "دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت حسابداری و حقوق" می رساند که گواهی نامه ها صادر شد.