فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
کاهش تعرفه مقاله دوم به بعد
1399/07/02

به منظور پشتیبانی مالی از پژوهشگران ارجمند، نرخ تعرفه مقاله دوم به بعد به  160 هزار تومان کاهش یافت و ملاک پذیرش مقاله برای سطح ملی و بین المللی گزینه نوع ثبت نام انتخابی توسط پژوهشگر در صفحه کاربری می باشد.