فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
شیوه برگزاری کنفرانس
1399/08/22
شیوه برگزاری کنفرانس

با توجه به تداوم وضعیت کرونا؛ کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس و در بستر فضای مجازی دانشگاه تهران برگزار می شود.