فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
انجمن علمی بازاریابی ایران
1399/08/26
انجمن علمی بازاریابی ایران

انجمن علمی بازاریابی ایران یکی از مشارکت کنندگان مهم "سومين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق"می باشند. بدینوسیله از اعضای محترم این انجمن جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.