عضویت در کانال تلگرامی
لوح تقدیر سخنرانی....

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی به صورت رایگان تقدیم می شود.


1400/07/13 (1 سال قبل )