عضویت در کانال تلگرامی
آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها

به اطلاع آن دسته از پژوهشگران ارجمندی که تمایل دارند مقالات آنان در بخش سخنرانی شرکت داده شود می رساند که آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها برای پژوهشگرانی که تمایل به سخنرانی یا ارایه پوستر دارند 2 مرداد ماه 1399 و برای سایر افراد 3 مرداد 1399 می باشد. همچنین امکان ثبت درخواست گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal  و گواهی نامه اروپایی ESC  و نمایه و گواهی SID  در بخش خدمات ویژه پیش بینی شده است. واتساپ پشتیبانی 09054835293


1399/04/29 (1 سال قبل )