عضویت در کانال تلگرامی
سین برنامه اجرایی کنفرانس

.... تا آخر وقت امروز سین برنامه اجرایی کنفرانس اعلام می شود. ساعت برگزاری کنفرانس به صورت پیوسته از ساعت 14 تا 19 روز شنبه 4 مردادماه 1399 می باشد.


1399/05/02 (1 سال قبل )