عضویت در کانال تلگرامی
انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران
انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران

انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران یکی از مشارکت کنندگان مهم "سومين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق"می باشند. بدینوسیله از اعضای محترم این انجمن جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.


1399/08/26 (1 سال قبل )